Màn hình chính VL-MF70VN

3.680.000 

Mã sản phẩm VL-MF70VN
Màu sắc Trắng
Dùng trong bộ VL-SF70VN