Màn hình chính VL-MV511VN

4.250.000 

Mã sản phẩm VL-MV511VN
Màu sắc Trắng
Dùng trong bộ VL-SVN511VN