Màn hình chính VL-MWD272VN

2.850.000 

Mã sản phẩm VL-MWD272VN
Màu sắc Đen
Dùng trong bộ VL-SWD272VN và VL-SVD272VN