Màn hình phụ VL-WD613VN

1.890.000 

Mã sản phẩm VL-WD613VN
Màu sắc Trắng
Dùng trong bộ VL-SWD272VN và VL-SVD272VN