Thiết bị tiếp sóng VL-FKD2VN

1.580.000 

Mã sản phẩm VL-FKD2VN
Màu sắc Trắng
Dùng trong bộ VL-SWD272VN và VL-SVD272VN