Thiết bị tiếp sóng VL-FKD2VN

1.580.000 

Mã sản phẩmVL-FKD2VN
Màu sắcTrắng
Dùng trong bộVL-SWD272VN và VL-SVD272VN