Hộp có nắp che mưa lắp nổi 3 thiết bị Panasonic WEG8973SW-VN

335.000