Mặt dùng cho 1 thiết bị Wide Panasonic màu xám ánh kim

30.000