Thiết bị tiếp sóng VL-FAN1VN

1.275.000 

Mã sản phẩm VL-FAN1VN
Màu sắc Xám 
Dùng cho bộ  VL-SW251V