Màn hình chính VL-MW251VN

3.690.000 

Mã sản phẩm VL-MW251VN
Màu sắc Trắng
Dùng trong bộ VL-SW251