Chuông cửa màn hình VL-SW251VN-S

6.500.000 

Mã sản phẩm VL-SW251VN-S
Kích thước màn hình chính 190x165x38mm
Chức năng ghi hình 
Dung lượng ghi hình 50 cuộc gọi – 400 hình